GEGENVENBESCHERMING

Wij danken u voor uw interesse in onze onderneming en onze producten en willen ervoor zorgen dat u tijdens uw bezoek aan onze website ook met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens een veilig gevoel hebt. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens serieus. De inachtneming van de regels van de Duitse wet ter bescherming van persoonsgegevens is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de wettelijke voorschriften m.b.t. de omgang met persoonsgebonden gegevens zowel door ons als door onze externe dienstverleners in acht worden genomen.


Persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens over uw identiteit. Daar horen onder andere uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij. Voor het gebruik van onze website is het bekendmaken van persoonsgebonden gegevens niet noodzakelijk.

In sommige gevallen hebben wij echter uw naam en adres evenals andere gegevens nodig om de door u gewenste diensten te kunnen leveren.

Dat geldt bijvoorbeeld voor het beantwoorden van individuele vragen, voor de deelname aan prijsvragen of voor de toezending van informatiemateriaal. Waar dit van toepassing is, zullen wij u hierop afzonderlijk wijzen. De verwerking van persoonsgebonden gegevens gebeurt uitsluitend om de gewenste service te kunnen leveren en om onze eigen gerechtvaardigde zakelijke belangen te kunnen behartigen.

Gebruik van de persoonsgebonden gegevens

Wij gebruiken de door u ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens om uw aanvragen te beantwoorden, uw orders te bewerken of u toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen.

Wij zullen uw persoonsgebonden gegevens nooit aan derden verkopen of op een andere manier op de markt brengen.

Het verzamelen van persoonsgebonden gegevens en de doorgifte van deze gegevens aan bevoegde overheidsinstanties vindt uitsluitend plaats in het kader van de toepasselijke wetgeving c.q. voor zover wij daartoe door een vonnis van de rechtbank verplicht zijn.

Niet persoonsgebonden gegevens die automatisch worden geregistreerd

Tijdens het gebruik van onze website worden om organisatorische en technische redenen de volgende gegevens opgeslagen: de namen van de opgeroepen pagina's, de gebruikte browser en het besturingssysteem, datum en tijdstip van het bezoek, de gebruikte zoekmachines, de namen van de gedownloade bestanden en uw IP-adres.

Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen tegen verlies, vernieling, manipulatie en onbevoegde toegang. Onze medewerkers die uw gegevens verwerken zijn verplicht zich aan de wetten ter bescherming van persoonsgebonden gegevens van de Bondsrepubliek Duitsland te houden en de persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Links

Indien u gebruik maakt van externe links die in het kader van onze website worden aangeboden, heeft deze privacyverklaring geen betrekking op deze links. Raadpleeg daarom ook op de websites van de andere aanbieders de voor de desbetreffende website relevante privacyverklaring.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies - kleine bestanden met configuratiegegevens. Ze helpen bij de bepaling van individuele gebruikersinstellingen en de realisatie van speciale gebruikersfuncties. Wij registreren geen persoonsgebonden gegevens via cookies. Alle functies van de website kunnen ook zonder cookies worden gebruikt, sommige door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen en instellingen zijn dan echter niet beschikbaar.

Informatierecht en herroepingsrecht

U kunt te allen tijde informatie over de door ons over u opgeslagen gegevens opvragen. Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming voor de registratie en het opslaan van uw persoonsgebonden gegevens herroepen. Neem daarvoor a.u.b. contact met ons op via het onderstaande adres.

Actualisering

Wij behouden ons het recht voor ons veiligheids- en privacybeleid te wijzigen als dit door de technische ontwikkeling noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Raadpleeg daarom steeds de nieuwste versie van onze privacyverklaring.

Contact

Uw mening is voor ons van groot belang. Mocht u vragen of suggesties m.b.t. deze privacyverklaring hebben, schrijf ons dan een brief of e-mail.