VAŠE KOČKA A BIOKAT‘S

Máte otázku k našemu stelivu pro kočky? Nevíte přesně, jak stelivo doplňovat? Zajímá vás, jak se naše stelivo vyrábí, a chcete se dozvědět více o tom, jaké suroviny používáme? Zde najdete odpovědi našeho odborníka, Roberta Prinsteinera.

Nenašli jste zde svou otázku?

Proč je čistota a hygiena pro kočky tak důležitá?

Silný smysl pro čistotu a hygienu je kočkám vlastně vrozený. Pomocí intenzivního čištění si srst zároveň impregnují proti vlhkosti. Kočky jsou také velice náročné, pokud jde o hygienu kočičí toalety. Kočka se bude důsledně vyhýbat toaletě, která nepříjemně zapáchá. To je výhoda hrudkujícího steliva Biokat's z přírodního jílu: pachy pevně zachytí ve svých pórech a tím zajistí dlouhotrvající hygienu kočičí toalety.

Proč moje kočka svou toaletu nepoužívá?

Existuje mnoho důvodů, proč se kočky zdráhají nebo zcela odmítají používat svou kočičí toaletu. Jedním z těchto důvodů může být, že si všimly, že jejich obvyklé stelivo bylo nahrazeno jiným. Kočky jsou zvířata s pevnými rituály a zvyky. Nemají rády změny.

Jiným důvodem může být příliš málo steliva v kočičí toaletě. Kočky musí po vykonání potřeby vše zahrabat. V přírodě jim zahrabávání výkalů slouží k ochraně před predátory, aby nezachytili jejich pach. I když jsou kočky už domestikované, tento instinkt k hrabání a zahrabávání neztratily.

Abyste kočce používání toalety usnadnili, naplňte ji o něco vyšší vrstvou než dřív.

Moje kočka žere stelivo! Může jí to uškodit?

Bentonit je přírodní látka. V mnoha případech existuje důvod, proč kočka bentonit žere. Kočky mají velice citlivý organismus. Pokud se u ní objeví příznaky nějakého nedostatku, kočka se ho snaží vyrovnat – to je přirozený reflex. Jestliže kočka žere bentonit, je to známkou toho, že pociťuje nedostatek minerálů. Dodáním minerálů – například formou doplňkového krmiva – ve většině případů takové chování odstraníte. Pokud kočka požila pouze několik zrnek, není to žádný problém. Bentonit se běžně vyloučí střevy. Jestliže však došlo k požití velkého množství steliva, měli byste se poradit s veterinářem. V takovém případě by velké množství jílu v žaludku mohlo vyvolat nepříjemné zdravotní potíže.

Kolik steliva mám do kočičí toalety nasypat?

Pro správné používání a maximální účinnost steliva doporučujeme, abyste při plnění kočičí toalety dbali na rovnoměrné promíchání granulátu.
U jemných steliv obvykle doporučujeme plnění do výšky 5 cm, například u Biokat's Micro nebo Diamond Care. Pro kompaktní hrudky zpravidla doporučujeme výšku plnění 7 cm. To jsou však jen pouhá doporučení, neboť praxe ukazuje, že si kočky samy – protože jsou to individuality – rozhodnou, kolik steliva ve své toaletě chtějí. Projeví to například způsobem hrabání ve stelivu. Kočky, které hrabou intenzivněji, potřebují více steliva.

Je jedno, jakou lopatku na stelivo používám?

Ne! Pro jemnější steliva, například Diamond Care, doporučujeme používat lopatku s jemnou mřížkou. Pro hrubozrnná steliva, jako je například Biokat's Classic 3in1, se hodí lopatka s většími oky mřížky.

Jak často mám z toalety odstraňovat hrudky?

Doporučujeme kočičí toaletu jednou naplnit stelivem a potom třikrát denně odstraňovat hrudky.

Jak často mám toaletu kompletně vyprázdnit a znovu naplnit?

To záleží na tom, jaké stelivo používáte: informace o intervalu vyměňování vždy najdete na příslušném obalu.

Jak mám papírové pytle správně skladovat?

Papírové pytle by se měly uchovávat v suchém prostředí s běžnou vlhkostí vzduchu. Při vyšší vlhkosti papír křehne a rychleji se trhá. Kromě toho vlhkost absorbuje i stelivo, což má nepříznivý vliv na jeho vlastnosti.

Kam mohu použité stelivo vyhazovat?

Obecně se stelivo může odstraňovat s běžným domovním odpadem; někdy se může přidávat také do bioodpadu. Dodržujte prosím komunální vyhlášky ve vašem místě. Stačí zavolat na váš místní úřad!

Co je to vlastně bentonit?

Bentonit je přírodní jíl. Tento materiál obsahuje póry, které se otevírají a zavírají. Bentonit absorbuje vlhkost, uzavírá ji ve svých pórech a tím tvoří hrudky. Z tohoto důvodu se bentonitové stelivo popisuje jako přirozeně hrudkující stelivo.

Jak a odkud se bentonit získává?

Bentonit je jíl, který se dobývá povrchovou těžbou. Když geologové v nějaké oblasti objeví ložiska jílu a získají nezbytná povolení k těžbě, vyhloubí se jámy, v nichž se jíl těží. V těžebních jamách vždy můžete velmi pěkně vidět, jak se na sebe různé nerosty v průběhu tisíciletí navrstvily. Bentonit bývá ve vrstvě velmi hluboko pod povrchem, proto se musí vyhloubit odpovídající jámy, někdy hluboké i 30 m a více. V Evropě je několik oblastí, které jsou známé svou jílovitou půdou. V Německu je to především Bavorsko, kde je půda považovaná za velmi bohatou na bentonit.

Pro Biokat’s se používá převážně bavorský bentonit. Tento bentonit je znám svými vynikajícími vlastnostmi: vysokou absorpční schopností, výbornou schopností pohlcovat pachy a příjemnou vůní. Navíc je výroba steliv Biokat's umístěna v bavorském Kelheimu. Díky používání bavorské suroviny garantujeme krátké přepravní vzdálenosti – a tím šetříme životní prostředí.

Existují různé druhy bentonitu? Co jeho barva?

Rozhodně ano! Ne všechny bentonity jsou stejné. Svou roli hraje poloha bentonitu v těžební jámě, klima, ale také další faktory – a to vše ovlivňuje vlastnosti bentonitu, například absorpční schopnost nebo barvu. K tomu je důležité poznamenat: barva bentonitu nám neříká nic o kvalitě. Někdy se stává, že má bentonit – i když pochází ze stejné těžební jámy – různou barvu, a to v závislosti na poloze v jámě. Barva bentonitu je čistě optický faktor.

Co to znamená, když mluvíte o absorpční schopnosti steliva?

Absorpční schopností se rozumí kapacita steliva nasáknout kapalinu. Čím vyšší je absorpční schopnost, tím více kapaliny je pohlceno.

Co se stane s těžebními jámami, když jsou vytěženy?

Biokat's těžbu bentonitu řídí. Když je jáma vytěžena, vysadí se v místě smíšený les a vytvoří se biotop. Cílem rekultivace je dosáhnout citlivého hospodaření v nově vytvořeném prostředí, chránit biodiverzitu a podporovat péči o naši krajinu.