Síla aktivního uhlí

Pokud jde o vynikající pohlcování pachů u steliv pro kočky, aktivní uhlí a bentonit jsou dva silní partneři.Nepříjemný zápach kočičí toalety pochází z moči a výkalů koček. To je směs různých chemických látek, jako je síra, methan, merkaptany nebo čpavek, které vznikají metabolickými procesy z močoviny v kočičí moči. Běžné granulované stelivo z bentonitu také pohlcuje pachy dobře. Některé pachové molekuly se však účinněji vážou na aktivní uhlí.

Co je aktivní uhlí?

Aktivní uhlí se již dlouho používá jako pachový filtr, např. v kuchyňských digestořích, vložkách do bot nebo filtračních systémech do automobilových interiérů. Také mnoho klimatizačních systémů má vrstvu aktivního uhlí, která odstraňuje venkovní pachy, jako jsou výfukové plyny, zápach hnoje, oxid siřičitý a podobně, z přívodu vzduchu. Aktivní uhlí je čistě přírodní, vysoce porézní uhlíkový materiál s velkým vnitřním povrchem. Plná kávová lžička aktivního uhlí odpovídá zhruba 2 gramům. Toto množství má vnitřní povrch 2000 metrů čtverečních, to je jako polovina fotbalového hřiště!

Aktivní uhlí, které používáme při výrobě steliv Biokat's, se vyrábí ze skořápek kokosových ořechů – obnovitelné suroviny – aktivací vodní párou ve speciálních pecích.

Jak aktivní uhlí funguje?

Na rozdíl od mnoha jiných údajných pohlcovačů pachů přidávaných do steliv aktivní uhlí opravdu funguje! Pachy jsou na aktivní uhlí vázány pomocí tzv. van der Waalsových sil, tedy čistě fyzikálně. Funguje to jako magnet, kladné a záporné náboje se přitahují. Velký vnitřní povrch se svými speciálními póry slouží k účinnému zachycení velkého množství pachů.

Kombinací aktivního uhlí s bentonitem získáte granulované stelivo pro kočky z čistě přírodních surovin, kde jedna druhou při pohlcování pachů doplňuje.

Výrobky Biokat’s s aktivním uhlím

Active Pearls značky Biokat’s přirozeně zlepší pohlcování pachu ve vašem stelivu pro kočky. Je to díky účinnému aktivnímu uhlí, ...

Žije-li v jedné domácnosti více koček, je potřeba účinné kočičí stelivo, aby se lidé i zvířata spolu cítili dobře. Diamond Care ...