Koncept udržitelnosti značky Biokat’s

Steliva pro kočky Biokat’s se vyrábí ze stoprocentně přírodního jílu, který se získává z kontrolované těžby v Bavorsku. Již během těžby i po ní stojí ochrana přírody v popředí našeho zájmu. Vlastní výroba je založena na prokazatelných opatřeních na ochranu životního prostředí.

V roce 2012 jsme získali cenu ECOCARE AWARD za náš koncept udržitelnosti Biokat's. Toto ocenění se uděluje každý rok nejpřesvědčivějším konceptům udržitelnosti v obchodě a průmyslu v kategoriích výrobek, projekt a technologický proces. Za názvem ECOCARE stojí tři kritéria udržitelnosti: ekologie, ekonomie a sociální otázky.

Co je na konceptu udržitelnosti Biokat's tak zvláštního?

  • Steliva pro kočky Biokat's se vyrábějí v Německu. To znamená krátké přepravní vzdálenosti a nízké emise CO2 cestou z místa těžby do výrobního závodu.
  • Používá se pouze vysoce kvalitní německá surovina. Tím se zajišťuje jak garance německé kvality výrobků Biokat's, tak i udržení pracovních míst v Německu.
  • Jámy otevřené pro těžbu jílu pro steliva Biokat's po úplné demontáži těžebního zařízení rekultivujeme a obnovujeme. To znamená, že vznikají nová a cenná ekologická stanoviště. I během celé těžební činnosti jsou doly pod stálou kontrolou našich geologů, kteří zde udržují přirozenou rovnováhu.
  • Díky našim technickým inovacím při výrobě steliv Biokat’s se nám soustavně daří snižovat spotřebu energie, od roku 1991 až na polovinu.
  • Dalších úspor energie jsme dosáhli díky naší vlastní jednotce na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v závodě Kelheim.
  • Společnost Carbon Footprint vypočítala v roce 2011 uhlíkovou stopu naší výroby steliv Biokat's v závodě Kelheim a potvrdila, že náš model je příkladný.

Naše udržitelná výroba

Svůj závazek chránit přírodu a životní prostředí dokládáme mimo jiné systémem managementu hospodaření s energií, který je od roku 2015 certifikován podle normy DIN EN ISO 50.001 společností DEKRA Certification GmbH.

Naše vlastní jednotka na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v našem závodě na výrobu steliv pro kočky v bavorském Kelheimu spaluje plyn a vyrábí teplo a elektřinu. Teplo se využívá ve výrobním procesu při sušení suroviny v našem plynovém hořáku. Vyrobenou elektřinou pokrýváme 70 % naší vlastní spotřeby a někdy je přebytek vyrobené elektřiny tak velký, že ji můžeme vracet do sítě.

Kromě toho postupně rozšiřujeme náš vozový park elektromobilů. Jedním z našich dalších cílů je do roku 2020 v celé společnosti přejít alespoň z 80 % na osvětlení LED.

Lidé, kočky i životní prostředí už se na to těší!