OCHRANA ÚDAJŮ

Těší nás váš zájem o naši společnost a naše výrobky. Byli bychom rádi, kdybyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně a neměli obavu ze zneužití vašich osobních údajů. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Dodržování ustanovení spolkového zákona o ochraně údajů je pro nás samozřejmostí.Podnikli jsme proto technická a organizační opatření zaručující, že předpisy upravující ochranu údajů dodržujeme nejen my, ale i naši externí poskytovatelé služeb.


Osobní údaje
Osobní údaje jsou informace o vaší identitě. Sem patří např. údaje typu jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail. Pro používání našich internetových stránek není bezpodmínečně nutné, abyste uváděli své osobní údaje.

V určitých případech však potřebujeme vaše jméno a vaši adresu či další údaje, abychom vám mohli poskytnout služby, které požadujete.

To platí například pro zodpovězení individuálních dotazů, účast v soutěžích nebo zasílání informačních materiálů. V případech, kdy je to nezbytně nutné, vás na tuto skutečnost výslovně upozorníme. Zpracování osobních údajů probíhá výlučně pro účely poskytnutí požadovaných služeb a pro zajištění vlastních oprávněných obchodních zájmů.

Účelové využívání osobních údajů
Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme k zodpovězení vašich dotazů, zpracování vašich objednávek nebo umožnění přístupu k požadovaným informacím či nabídkám.

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím osobám či jinak zneužívat
Zjišťování osobních údajů a jejich zprostředkování státním institucím a úřadům oprávněným vyžadovat tyto údaje probíhá pouze v rámci příslušných zákonů, resp. na základě příslušného soudního rozhodnutí.

Údaje neosobního charakteru, které jsou zaznamenávány automaticky
Při používání našich internetových stránek se z organizačních a technických důvodů ukládají tyto údaje: názvy vyhledaných stránek, použitých prohlížečů a operačního systému, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, názvy stažených souborů a vaše IP adresa.

Bezpečnost
Provedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Naši zaměstnanci, kteří zpracovávají vaše údaje, jsou povinni dodržovat spolkový zákon o ochraně údajů a s osobními údaji nakládat důvěrně.

Odkazy
Používáte-li externí odkazy, které jsou umístěny na našich internetových stránkách, naše prohlášení o ochraně dat se na tyto odkazy nevztahuje. Proto se na internetových stránkách ostatních poskytovatelů internetového obsahu informujte i na příslušná prohlášení o ochraně dat.

Cookies
Používáme cookies – malé soubory s informacemi o konfiguraci. Napomáhají při zjišťování individuálních nastavení a poskytování speciálních uživatelských funkcí. Prostřednictvím cookies nezaznamenáváme osobní údaje. Veškeré funkce webové stránky jsou využitelné i bez cookies, některé uživatelsky definované vlastnosti a nastavení však v takovém případě nejsou k dispozici.

Právo na informovanost a odvolání
Kdykoliv si od nás můžete vyžádat informaci o údajích, které ukládáme. Dále můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zaznamenáváním a ukládáním vašich osobních údajů. Kontaktujte nás prosím v těchto záležitostech na níže uvedených adresách.

Aktualizace
Vyhrazujeme si právo na změnu našich bezpečnostních opatření a opatření na ochranu údajů, vyžaduje-li to technický rozvoj. V těchto případech budou náležitě přizpůsobeny i naše informace o ochraně údajů. Seznamte se proto vždy s aktuální platnou verzí našeho prohlášení o ochraně údajů.

Kontakt
Dokážeme ocenit váš názor. Budete-li mít dotazy či podněty k tomuto prohlášení o ochraně údajů, napište nám nebo nám pošlete e-mail.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá nástroje Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o vašem používání těchto webových stránek generované prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Při anonymizaci IP na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářských zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena.

Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na server společnosti Google v USA, kde je zkrácena následně. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace využívat pro vyhodnocování používání těchto webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek v souvislosti s používáním webových stránek a internetu. IP adresa poskytnutá v rámci služby Google Analytics vaším prohlížečem není spojována s jinými daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete vhodným nastavením softwaru vašeho prohlížeče zabránit; upozorňujeme však na to, že v tomto případě není zaručeno, že budete moci využívat veškerých funkcí těchto webových stránek v plném rozsahu.

Navíc můžete zabránit záznamu údajů vytvořených prostřednictvím cookies a týkajících se vašeho používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) společností Google a také zpracování těchto údajů společností Google tak, že si prostřednictvím tohoto odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete a nainstalujete příslušné pluginy prohlížeče.

Bližší informace k tomuto tématu naleznete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, resp. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace o službě Google Analytics a ochraně údajů). Upozorňujeme, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby byl zajištěn anonymizovaný záznam IP adres (tzv. IP masking).